Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?

Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?

Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?

Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?

Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?
Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?
Những Đơn Vị Đo Lường Được QUy ĐỊnh Như Thế Nào?

NHỮNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

 
Ngày 15-8-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2007/NĐ-CP quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, Hệ đơn vị SI là hệ đơn vị đo lường quốc tế bắt buộc sử dụng trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành, trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước, ghi nhãn hàng hoá đóng gói sẵn theo định lượng thuộc diện phải kiểm tra …
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam có yêu cầu về đơn vị đo lường khác với quy định tại Nghị định này được ghi trong hợp đồng mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hoá được thực hiện theo hợp đồng với điều kiện yêu cầu này không vi phạm pháp luật của nước nhập khẩu và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
 
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC
 
                         

Đại lượng

Đơn vị

 

Thể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ đơn vị SI

 

Tên

Ký hiệu

 

1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn

 

 

 

Góc phẳng (góc)

radian

rad

m/m

Góc khối

steradian

sr

m2/m2

Diện tích

mét vuông

m2

m.m

Thể tích (dung tích)

mét khối

m3

m.m.m

Tần số

héc

Hz

s-1

Vận tốc góc

radian trên giây

rad/s

s-1

Gia tốc góc

radian trên giây bình phương

rad/s2

s-2

Vận tốc

mét trên giây

m/s

m.s-1

Gia tốc

mét trên giây bình phương

m/s2

m.s-2

2. Đơn vị cơ

 

 

 

Khối lượng theo chiều dài (mật độ dài)

kilôgam
trên mét

kg/m

kg.m-1

Khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt)

kilôgam trên mét vuông

kg/m2

kg.m-2

Khối lượng riêng (mật độ)

kilôgam trên mét khối

kg/m3

kg.m-3

Lực

niutơn

N

m.kg.s-2

Mômen lực

niutơn mét

N.m

m2.kg.s-2

Áp suất, ứng suất

pascan

Pa

m-1.kg.s-2

Độ nhớt động lực

pascan giây

Pa.s

m-1.kg.s-1

Độ nhớt động học

mét vuông trên giây

m2/s

m2.s-1

Công, năng lượng

jun

J

m2.kg.s-2

Công suất

oát

W

m2.kg.s-3

Lưu lượng thể tích

mét khối
trên giây

m3/s

m3.s-1

Lưu lượng khối lượng

kilôgam
trên giây

kg/s

kg.s-1

3. Đơn vị nhiệt

 

 

 

Nhiệt độ Celsius

độ Celsius

oC

t = T - T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15.

Nhiệt lượng

jun

J

m2.kg.s-2

Nhiệt lượng riêng

jun trên kilôgam

J/kg

m2.s-2

Nhiệt dung

jun trên kenvin

J/K

m2.kg.s-2.K-1

Nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng)

jun trên kilôgam kenvin

J/(kg.K)

m2.s-2.K-1

Thông lượng nhiệt

oát

W

m2.kg.s-3

Thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt)

oát trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

Hệ số truyền nhiệt

oát trên mét vuông kenvin

W/(m2.K)

kg.s-3.K-1

Độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt)

oát trên mét kenvin

W/(m.K)

m.kg.s-3.K-1

Độ khuyếch tán nhiệt

mét vuông trên giây

m2/s

m2.s-1

4. Đơn vị điện và từ

 

 

 

Điện lượng (điện tích)

culông

C

s.A

Điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động

vôn

V

m2.kg.s-3.A-1

Cường độ điện trường

vôn trên mét

V/m

m.kg.s-3.A-1

Điện trở

ôm

W

m2.kg.s-3.A-2

Điện dẫn (độ dẫn điện)

simen

S

m-2.kg-1.s3.A2

Thông lượng điện (thông lượng điện dịch)

culông

C

s.A

Mật độ thông lượng điện (điện dịch)

culông trên mét vuông

C/m2

m-2.s.A

Công, năng lượng

jun

J

m2.kg.s-2

Cường độ từ trường

ampe trên mét

A/m

m-1.A

Điện dung

fara

F

m-2.kg-1.s4.A2

Độ tự cảm

henry

H

m2.kg.s-2.A-2

Từ thông

vebe

Wb

m2.kg.s-2.A-1

Mật độ từ thông, cảm ứng từ

tesla

T

kg.s-2.A-1

Suất từ động

ampe

A

A

Công suất tác dụng (công suất)

oát

W

m2.kg.s-3

Công suất biểu kiến

vôn ampe

V.A

m2.kg.s-3

Công suất kháng

var

var

m2.kg.s-3

5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan

 

 

 

Năng lượng bức xạ

jun

J

m2.kg.s-2

Công suất bức xạ (thông lượng bức xạ)

oát

W

m2.kg.s-3

Cường độ bức xạ

oát trên steradian

W/sr

m2.kg.s-3

Độ chói năng lượng

oát trên steradian mét vuông

W/(sr.m2)

kg.s-3

Năng suất bức xạ

oát trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

Độ rọi năng lượng

oát trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

Độ chói

candela trên mét vuông

cd/m2

m-2.cd

Quang thông

lumen

lm

cd

Lượng sáng

lumen giây

lm.s

cd.s

Năng suất phát sáng (độ trưng)

lumen trên mét vuông

lm/m2

m-2.cd

Độ rọi

lux

lx

m-2.cd

Lượng rọi

lux giây

lx.s

m-2.cd.s

Độ tụ (quang lực)

điôp

điôp

m-1

6. Đơn vị âm

 

 

 

Tần số âm

héc

Hz

s-1

Áp suất âm

pascan

Pa

m-1.kg.s-2

Vận tốc truyền âm

mét trên giây

m/s

m.s-1

Mật độ năng lượng âm

jun trên mét khối

J/m3

m-1.kg.s-2

Công suất âm

oát

W

m2.kg.s-3

Cường độ âm

oát trên mét vuông

W/m2

kg.s-3

Trở kháng âm (sức cản âm học)

pascan giây trên mét khối

Pa.s/m3

m-4.kg.s-1

Trở kháng cơ (sức cản cơ học)

niutơn giây trên mét

N.s/m

kg.s-1

7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử

 

 

 

Nguyên tử khối

kilôgam

kg

kg

Phân tử khối

kilôgam

kg

kg

Nồng độ mol

mol trên mét khối

mol/m3

m-3.mol

Hoá thế

jun trên mol

J/mol

m2.kg.s-2.mol-1

Hoạt độ xúc tác

katal

kat

s-1.mol

8. Đơn vị bức xạ ion hoá

 

 

 

Độ phóng xạ (hoạt độ)

becơren

Bq

s-1

Liều hấp thụ, kerma

gray

Gy

m2.s-2

Liều tương đương

sivơ

Sv

m2.s-2

Liều chiếu

culông trên kilôgam

C/kg

kg-1.s.A

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
Gọi điện SMS Chỉ Đường