Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản

Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản

Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản

Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản

Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản
Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản
Các Định Nghĩa Về Thuật Ngữ Hàn Cơ Bản

CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ THUẬT NGỮ HÀN CƠ BẢN


 Bạn đã từng thắc mắc FCAW là gì? SAW là viết tắt của từ nào trong ngành hàn? Hãy cùng tham khảo những diễn giải về thuật ngữ hàn cơ bản dưới đây.

HIỆP HỘI
1. Hiệp hội hàn Mỹ
AWS : American Welding Society.
Áp dụng cho hàn kết cấu thép.
2. Hiệp hội kỹ sư cơ khí Mỹ
ASME : American Society Mechanical Engineers.
Áp dụng cho chế tạo nồi hơi và bình, bồn áp lực.
3. Hiệp hội Mỹ về vấn đề kiểm tra và vật liệu
ASTM : American Society for Testing and Meterials.
Áp dụng cho vật liệu và kiểm tra.
4. Quốc gia Viện dầu mỏ Mỹ
API : American Petrolium Institute.
Áp dụng cho chế tạo téc chứa, bồn chứa.

QUỐC GIA
1. Nam Triều Tiên
KS : Korean Industrial Standard
Tiêu chuẩn công nghiệp Nam Triều Tiên.
2. Nhật Bản
JIS : Japanese Industrial Standard
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.
3. Hoa Kỳ
ANSI : American National Standard Institute.
Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ.
4. Đức
DIN : Deutschs Institute for Normung
Quy phạm của viện quốc gia Đức


QUỐC TẾ
ISO : International Organization of Standardization
Tổ chức Tiêu chuẩn hoá tiêu chuẩn Quốc tế


THUẬT NGỮ PHƯƠNG PHÁP HÀN

Flux Cored Arc Welding - (FCAW).
Hàn hồ quang dây hàn có lõi thuốc.

Là phương pháp hàn hồ quang tạo ra sự liên kết của các kim loại bằng cách đốt nóng chúng với hồ quang giữa kim loại điền đầy nóng chảy liên tục (điện cực nóng chảy) và vật liệu hàn cơ bản. Sự bảo vệ thu được từ thuốc hàn nằm bên trong lõi của dây hàn hình ống.
Phương pháp này không dùng đến khí bảo vệ.

Gas Metal Arc Welding - (GMAW).
Hàn hồ quang kim loại trong môi trường khí.

Là phương pháp hàn hồ quang tạo ra sự liên kết của các kim loại bằng cách đốt nóng chúng với hồ quang giữa kim loại điền đầy nóng chảy liên tục (dây hàn nóng chảy) và vật hàn.
Khí bảo vệ thu được hoàn toàn từ nguồn cung cấp khí hoặc khí trộn ở bên ngoài. Một vài biến đổi của phương pháp này được gọi là MIG, CO2 hoặc hàn MAG.

Gas Tungsten Arc Welding - (GTAW).
Hàn hồ quang điện cực tungsten trong môi trường khí.

Là phương pháp hàn hồ quang tạo ra sụ liên kết của các kim loại bằng cách đôt nóng chúng với hồ quang giữa điện cực Tungsten không nóng chảy và vật hàn.
Sự bảo vệ thu được từ khí hoặc khí trộn. Phương pháp này thường được gọi là hàn TIG.
Shielded Metal Arc Welding - (SMAW).
Hàn hồ quang tay (Hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc).

Là phương pháp hàn hồ quang tạo ra sự liên kết của các kim loại bằng cách đốt nóng chúng với hồ quang giữa que hàn có thuốc bọc và vật hàn. Sự bảo vệ thu được từ sự phân hủy của thuốc bọc que hàn khi cháy. Không sử dụng lực ép và kim loại điền đầy thu được từ que hàn.

Submerged Arc Welding – (SAW).
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc.

Là phương pháp hàn hồ quang tạo ra sự liên kết của các kim loại bằng cách đốt nóng chúng cùng với một hồ quang hoặc nhiều hồ quang giữa một điện cực kim loại trần hoặc nhiều điện cực và vật hàn. Hồ quang và kim loại nóng chảy được bảo vệ bằng lớp chắn hoặc dạng bột (thuốc hàn), là loại vật liệu nóng chảy được phủ lên trên vật hàn. không sử dụng đến áp lực để tạo mối hàn, và một vài phần tử nguồn bổ sung (hàn dây lõi thuốc, hoặc kim loại dạng hạt).

 

 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHANG HƯNG
Gọi điện SMS Chỉ Đường